เทอเรสป่าสัก

สัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำป่าสักที่เป็นธรรมชาติ วิถีชีวิตแห่งสายน้ำหมู่บ้านชนบท และอาหารไทยพื้นบ้าน สามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานมงคลสมรส แบบนอกสถานที่ได้บรรยากาศริมน้ำเทอเรสริมน้ำบรรรยากาศริมแม่น้ำป่าสัก ชมวิถีชีวิตชุมชน รองรับลูกค้าได้ถึง 800 ท่าน บริการอาหารไทย ไทยพื้นบ้าน

บริการเทอเรสป่าสัก

เทอเรสป่าสัก

บรรยากาศริมแม่น้ำป่าสัก

อาหารหลากหลาย

ดนตรีคาราโอแกะ

รองรับลูกค้าได้ถึง 300 ท่าน

ลานจอดรถ