ห้องประชุมสัมมนา

ห้องประชุมสัมมนา มีทั้งหมด 2 ห้อง ชื่อห้องแต่ละห้องมาจากต้นชื่อคือ "โต่บักเส็ง" เป็นชื่อของเจ้าของโรงแรมที่เดินทางมาจากเมืองจีนตั้งแต่อายุ 16 ปีมาตั้งรกรากอยู่ที่อำเภอนครหลวง โต่ : เป็นแซ่ที่มาจากเมืองจีน บัก : แปลว่าป่าไม้ เส็ง : แปลว่าอุดมสมบูรณ์ หมายถึง ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายอย่างมีความสุขเปรยบเสมือน ชีวิตอุดมสมบูรณ์ มีแต่ความสุข ความเจริญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของครอบครัวและบริวาลตลอดกาล จึงได้หาคำศัพท์ที่ใกล้เคียงมาตั้งเป็นชื่อของห้องประชุมต่าง ๆ ประกอบด้วย

ห้องพนาลัย หมายถึง การอยู่อาศัยในป่าที่อุดมสมบูรณ์
ห้องไพรวัน หมายถึง ป่าไม้ในวรรณคดี

ห้องประชุมสัมมนา

ห้องประชุมสัมมนารับลูกค้าได้ถึง 200 ท่าน ประชุมสัมนา งานจัดเลี้ยง มงคลสมรส สังสรรค์ปีใหม่ งานรื่นเริงในโอกาสต่างๆ ให้ท่านได้เลือกใช้บริการ

ห้องพนาลัย


Class Room Theater U-Shape Conference โต๊ะจีน บุฟเฟต์
80 150 50 50 18 150

ห้องไพรวัน


Class Room Theater U-Shape Conference โต๊ะจีน บุฟเฟต์
140 220 100 80 22 180

ห้องจันทร์ลอย


Class Room Theater U-Shape Conference โต๊ะจีน บุฟเฟต์
N/A N/A N/A N/A 16 120

มิวสิกรูม


Class Room Theater U-Shape Conference โต๊ะจีน บุฟเฟต์
20 30 N/A 16 3 N/A

เทอเรสริมน้ำ


Class Room Theater U-Shape Conference โต๊ะจีน บุฟเฟต์
N/A N/A N/A N/A 60 N/A

เทอเรสสระว่ายน้ำ


Class Room Theater U-Shape Conference โต๊ะจีน บุฟเฟต์
N/A N/A N/A N/A 20 200

เอกสารเพิ่มเติม

Meeting room size Download

รายละเอียด

ห้องประชุมสัมมนารับลูกค้าได้ถึง 200 ท่าน และงานจัดเลี้ยงมงคลสมรส งานรื่นเริงโอกาสต่างๆ มีให้ทานได้เลือกใช้บริการ
อาหารพักเบรคทางโรงแรมมีให้ลูกค้าได้เลือก หลายหลายเมนู เช่น ขนมไทย และ เบเกอรี่ เป็นต้น
อุปกรณ์โสตครบครัน อินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องฉาย เครื่องเสียง ไมโครโฟน กระดานฟลิปชาร์ท